Patrice en Carol Bohyn , Geassocieerde notarissen te Beveren (Haasdonk)

 

Patrice en Carol Bohyn

Geassocieerde notarissen te Beveren (Haasdonk)

 

Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen

Perstraat 65
9120 Haasdonk
Tel. (03) 750.93.80
Fax. (03) 775.76.66

BV BVBA
BTW BE 0543616209
RPR Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

18 februari 2018

Niemand weet wat de toekomst zal brengen als het op onze gezondheid aankomt. Gelukkig zijn er een paar zaken die je preventief kan regelen wanneer je vreest dat de gezondheid van een familielid in de toekomst achteruit zal gaan.

In het kader van vermogensbeheer kan de “zorgvolmacht” soelaas bieden. Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken familielid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten en een zorgvolmacht te geven moet de betrokken persoon wél nog wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat de persoon volledig besef moet hebben van de genomen beslissingen met betrekking tot zijn vermogen. Het is dus beter om dit niet te lang uit te stellen, indien zijn gezondheid sterk achteruit gaat, bijvoorbeeld door geheugenverlies.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat het ook voor de toekomst uitwerking kan hebben, wanneer de beschermde persoon niet meer in staat is om zijn vermogen te beheren. De beschermde persoon kan dus op voorhand perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts bepaalde handelingen zal kunnen stellen vanaf het moment waarop hij dit zelf niet meer kan. In die zin kan een zorgvolmacht ook een rol spelen bij successieplanning.

Opgelet! Een belangrijke voorwaarde om een zorgvolmacht te laten doorwerken na de wilsonbekwaamheid, is dat de lastgeving geregistreerd wordt in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de betrokken persoon wilsonbekwaam wordt. Een particulier kan niet zelf een zorgvolmacht laten registreren; hij of zij moet hiervoor naar de notaris of de griffie van de rechtbank.

Aarzel niet om de notaris hierover aan te spreken. Hij zal je op gepaste wijze kunnen adviseren over het nut van een zorgvolmacht.

Klik hier voor meer info

Bekijk ook onze videotip

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 februari 2018

Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minder belastingen moeten betalen? Kan je iets meer schenken aan één van je kinderen? Wat zegt het nieuwe erfrecht over schenkingen? 
U krijgt het antwoord in onze tip van de week.      

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

14 februari 2018

Complexiteit familiale zaken neemt toe
Familiale zaken worden steeds ingewikkelder. Notarissen krijgen dan ook steeds meer vragen over het regelen van relaties, afspraken i.v.m. bezittingen en het voorbereiden van nalatenschappen. Vaak gevoelige zaken waarvoor je best de tijd neemt alvorens je knopen doorhakt. Het onafhankelijk advies van de notaris is daarbij geen overbodige luxe, zeker gezien de toenemende complexiteit van de regelgeving én de gezinssituaties zelf.

Meer testamenten in 2017: +2,8%
In 2017 werden er +2,8% meer testamenten opgesteld dan in 2016. Zowel de eigenhandige testamenten (+3,6%) als de notariële testamenten (+1,9%) wonnen aan populariteit.
Naast een individueel testament, kunnen getrouwde koppels ook via hun huwelijkscontract elementen van hun erfenis regelen, of via een schenking.
Steeds meer mensen zijn actief bezig met de voorbereiding van hun erfenis. In bijna de helft van de inschrijvingen in het Centraal Register van Testamenten ging het om koppels die specifieke erfenisregelingen wilden toevoegen aan hun huwelijksovereenkomst.

Aantal zorgvolmachten fors in de lift: +51%
Mensen liggen steeds meer wakker van hun oude dag en nemen ook concrete maatregelen.
Ze willen voorbereidingen treffen wanneer ze later bv. het beheer van hun vermogen niet meer zelfstandig kunnen of willen afhandelen. Dit kan via een zorgvolmacht. Hierbij geef je aan een vertrouwenspersoon volmacht om bepaalde handelingen te stellen.
De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen en wordt jaar na jaar populairder. Zo werden er in 2016 +60% meer zorgvolmachten afgesloten dan in 2015. In 2017 bedroeg de stijging +51% in vergelijking met 2016, met gemiddeld zo’n 2.400 zorgvolmachten per maand.

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Patrice BOHYN
Geassocieerd notaris
Erkend bemiddelaar

Carol BOHYN
Geassocieerd notaris

Nathalie MAES
Licentiaat in het notariaat

nathalie(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be
Tel. 03/750.93.83

Gaëlle VERBRAKEN
Master in het notariaat

gaelle(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be
Tel. 03/750.93.84

Siele KETELS
Master in de rechten

siele(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be
Tel. 03/750.93.88

Aurélie VAN MOERKERCKE
Master in het notariaat

aurelie(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be
Tel. 03/750.93.87

Linda VAN BOGAERT
Notarieel medewerker

linda(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be
Tel. 03/750.93.86

Cathy VAN MECHELEN
Notarieel medewerker

cathy(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be
Tel. 03/750.93.85

Ghislaine FIERENS
Notarieel medewerker

ghislaine(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be

Sophie HEYMANS
Notarieel medewerker

boekhouding(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be
Tel. 03/750.93.80

Kjeld TRUYMAN
Notarieel medewerker

kjeld(plaats the 'at' sign hier)bohyn.be
Tel. 03/750.93.89

 
(Notarieel) jurist/stagiair (m/v) 23 januari 2018

Voltijds

Werkomgeving:

Modern kantoor met enthousiast en jong team.

Functieomschrijving:

Het zelfstandig beheren van dossiers in diverse materies en dit in nauw contact met de cliënten.

Wij vragen:

 • Diploma master rechten en/of notariaat
 • Enige ervaring in het notariaat is een pluspunt
 • Verantwoordelijkheidszin en teamspeler

Wij bieden:

 • Een boeiende job met een verscheidenheid aan juridische materies in een modern en gedigitaliseerd kantoor
 • Vorming en bijscholing en mogelijkheid tot het volgen van de notariële stage
 • Een aangename werksfeer en fijne collega’s
 • Competitieve verloning, hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques en andere extralegale voordelen

Interesse?

Uw CV kan verstuurd worden naar carol@bohyn.be

 Afdrukken

(Notarieel) jurist/stagiair (m/v)

23 januari 2018

Voltijds

Werkomgeving:

Modern kantoor met enthousiast en jong team.

Functieomschrijving:

Het zelfstandig beheren van dossiers in diverse materies en dit in nauw contact met de cliënten.

Wij vragen:

 • Diploma master rechten en/of notariaat
 • Enige ervaring in het notariaat is een pluspunt
 • Verantwoordelijkheidszin en teamspeler

Wij bieden:

 • Een boeiende job met een verscheidenheid aan juridische materies in een modern en gedigitaliseerd kantoor
 • Vorming en bijscholing en mogelijkheid tot het volgen van de notariële stage
 • Een aangename werksfeer en fijne collega’s
 • Competitieve verloning, hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques en andere extralegale voordelen

Interesse?

Uw CV kan verstuurd worden naar carol@bohyn.be

 Afdrukken
 

Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen

Perstraat 65
9120 Haasdonk
Tel. (03) 750.93.80
Fax. (03) 775.76.66

BV BVBA
BTW BE 0543616209
RPR Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cvba